Senator Scott Newman

Senate District 18

Senator Scott Newman